085 - 27 33 055

Het collectief inkopen van elektriciteit is al helemaal ingeburgerd, maar de collectieve inkoop van propaangas bleef tot nu toe achter bij deze ontwikkeling. PropaanCollectief.nl brengt daar verandering in door de lancering van haar website www.propaancollectief.nl. Deze website levert voor zowel zakelijke – als particuliere propaangasgebruikers enorm veel voordeel op.

PropaanCollectief.nl gaat regelmatig online veilingen organiseren zodat gerenommeerde propaangasleveranciers daarop kunnen bieden met hun voordeligste tarieven. De goedkoopste leveranciers mogen propaangas leveren bij alle aangesloten deelnemers. Dit in tegenstelling tot de tot nu toe gebruikelijke procedure, waarbij het bedrijf dat de gastank had geleverd het alleenrecht kreeg om deze bij te vullen. Het was tot nu toe moeilijk om energie te vergelijken als het ging om de brandstofprijs van propaangas.

Propaangasleveranciers hebben de vrijheid om een eigen marge te berekenen bovenop de geldende Rotterdamse dagprijs. Die tarieven zijn daardoor vrij ondoorzichtig. Vaak betalen buren of plaatsgenoten voor dezelfde kwaliteit en hoeveelheid propaangas totaal verschillende prijzen. PropaanCollectief.nl wil deze marges inperken en maakt de totale gasleverantie voor haar deelnemers helder en overzichtelijk.

PropaanCollectief.nl levert een nieuwe, op de behoefte van de deelnemer afgestemde, gastank. Deze gastank wordt tegen een vaststaand tarief bij PropaanCollectief.nl gehuurd. De leverancier die op dat moment het beste veiling bod heeft uitgebracht mag de tank bij de deelnemer komen vullen. Zo profiteren deelnemers van goedkoop tanken. Het leveren, installeren, vullen en controleren wordt geregeld door PropaanCollectief.nl. Deelnemers hebben hier geen omkijken naar.